خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "ترازو"

دقت و کاربرد لودسل ها
میزان دقت توافق شده بین المللی OIML R60 اطلاعات ارزشمندی را برای انتخاب لودسل مناسب برای یک کاربرد خاص در اختیار شما قرار می‌دهد.